Monitor Polski

M.P.2016.921

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1131.11.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 lipca 2016 r.
o powołaniu w skład Rady Mediów Narodowych

Na podstawie art. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. poz. 929) powołuję w skład Rady Mediów Narodowych:
1. Pana Juliusza BRAUNA
2. Pana Grzegorza PODŻORNEGO.