Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - M.P.2017.659 - OpenLEX

Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.659

Akt indywidualny
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2017 r.
o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

nr 1131.7.2017
Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję z dniem 13 czerwca 2017 r. Panią Halinę Barbarę SZYMAŃSKĄ na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.