Monitor Polski

M.P.1960.51.241

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 czerwca 1960 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 14 czerwca 1960 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – powołuje Obywatela Stefana Pietrusiewicza na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.