Powołanie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1971.51.322

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 26 października 1971 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Wiceprezesa Rady Ministrów obywatela Mieczysława Jagielskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.