Monitor Polski

M.P.2016.926

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1131.12.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
o powołaniu Prezesów Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 13 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254), na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, powołuję z dniem 30 sierpnia 2016 r.:
1) Pana Dariusza ZAWISTOWSKIEGO na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Cywilną;
2) Pana Stanisława ZABŁOCKIEGO na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną;
3) Pana Józefa IWULSKIEGO na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych;
4) Pana Wiesława BŁUSIA na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Wojskową.