Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2017.1150

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

nr 1131.18.2017

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO na urząd Prezesa Rady Ministrów.