Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2006.49.524

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lipca 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lipca 2006 r.
o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

nr 113-32-06

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję Pana Jarosława Aleksandra KACZYŃSKIEGO na urząd Prezesa Rady Ministrów.