Monitor Polski

M.P.2019.782

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 września 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 205 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489 i 1571), powołuje Mariana BANASIA na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.