Monitor Polski

M.P.1952.A-72.1153

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 1952 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 25 sierpnia 1952 r.
w sprawie powołania Państwowe] Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1952 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – oraz w związku z uchwałą Rady Państwa z dnia 5 sierpnia 1952 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 35, poz. 247) – Rada Państwa postanawia powołać Państwową Komisję Wyborczą w składzie:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:

Ob. BARCIKOWSKI Wacław,

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Ob. WOJAS Paweł, Wiceprzewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych,

2. Ob. OZGA-MICHALSKI Józef, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Samopomocy Chłopskiej.

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej:

Ob. DWORAKOWSKI Władysław, Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Ob. BŁAUT Szczepan, górnik kopalni "Niwka", czołowy przodownik pracy, odznaczony Sztandarem Pracy I klasy,

2. Ob. DACHOW Mikołaj, Wiceprezes Rady Naczelnej Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego,

3. Ob. GOSCIMIŃSKA Wanda, włókniarka, Budowniczy Polski Ludowej,

4. Ob. JANKOWSKA Stanisława, Sekretarz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego,

5. Ob. KALINOWSKI Stefan, Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

6. Ob. MARKOW Józef, murarz, wybitny przodownik pracy, odznaczony Sztandarem Pracy I klasy,

7. Ob. MAZUR Stanisław, chłop indywidualny, członek Gminnej Rady Narodowej, Budowniczy Polski Ludowej,

8. Ob. RABANOWSKI Jan, Przewodniczący Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego,

9. Ob. STACHACZ Stanisław, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych,

10. Ob. SZNEK Zygfryd, działacz Związku Zawodowego Pracowników Państwowych,

11. Ob. WASILKOWSKA Zofia, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Ligi Kobiet,

12. Ob. WIECZOREK Tadeusz, Sekretarz Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej.