Powołanie Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1965.69.397

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 grudnia 1965 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 14 grudnia 1965 r.
w sprawie powołania Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Henryka Jabłońskiego na stanowisko Ministra Szkolnictwa Wyższego.