Monitor Polski

M.P.1984.13.91

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 1984 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 30 maja 1984 r.
w sprawie powołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Stanisława Gębalę na stanowisko ministra pracy, płac i spraw socjalnych.