Powołanie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Monitor Polski

M.P.1973.50.281

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 listopada 1973 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 22 listopada 1973 r.
w sprawie powołania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Tadeusza Skwirzyńskiego na stanowisko Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.