Powołanie ministra kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1986.29.208

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 października 1986 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 29 września 1986 r.
w sprawie powołania ministra kultury i sztuki.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, powołuje
Obywatela Aleksandra Krawczuka

na stanowisko ministra kultury i sztuki.