Powołanie Ministra Kultury i Sztuki.

Monitor Polski

M.P.1978.25.86

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 1978 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 20 lipca 1978 r.
w sprawie powołania Ministra Kultury i Sztuki.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Zygmunta Najdowskiego na stanowisko Ministra Kultury i Sztuki.