Monitor Polski

M.P.1984.29.197

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 grudnia 1984 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 28 grudnia 1984 r.
w sprawie powołania ministra - kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Konrada Totta na stanowisko ministra - kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.