Powołanie Ministra-członka Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1977.34.169

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 1977 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 17 grudnia 1977 r.
w sprawie powołania Ministra - członka Rady Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powołuje Obywatela Eugeniusza Grochala na stanowisko Ministra - członka Rady Ministrów.