Monitor Polski

M.P.2017.280

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 marca 2017 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2017-2022

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się sędziego Sądu Rejonowego w Przemyślu Marcina Dudzika na Komisarza Wyborczego w Rzeszowie.
§  2.  Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2017-2022 i pełni funkcję od dnia 14 marca 2017 r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.