Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2023.947

Akt indywidualny
Wersja od: 7 września 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2023 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.48.2023

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Agnieszka Barbara Albera-Biernat - w Warszawie,

2. Anna Zielińska - w Sosnowcu,

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

3. Maciej Zarzycki - w Bydgoszczy.