Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. - M.P.2023.70 - OpenLEX

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2023.70

Akt indywidualny
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2022 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.96.2022

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Aleksandra Komór - w Warszawie,

2. Grażyna Ewa Pizoń - w Tarnobrzegu,

3. Paweł Tomasz Trawiński - w Kaliszu,

4. Małgorzata Maria Zimorska - w Kaliszu,

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

5. Paweł Figiel - w Mikołowie,

6. Ewa Danuta Włoch-Tutak - w Kozienicach.