Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2022.765

Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 czerwca 2022 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.42.2022

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:
1.
Sławomir Dariusz Machnio - w Warszawie,
2.
Grzegorz Dariusz Tyrka - w Katowicach,

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3.
Joanna Maria Bednarz - w Katowicach,
4.
Paweł Jarosław Jaros - we Włocławku,
5.
Rafał Korkus - Warszawa-Praga w Warszawie,
6.
Agnieszka Iwona Kutyna - w Warszawie,
7.
Michał Pietkiewicz - w Olsztynie,
8.
Joanna Barbara Radzyńska-Głowacka - w Warszawie,
9.
Kamila Wasilewska - w Warszawie,

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

10.
Anetta Edyta Czopur - w Ostrowi Mazowieckiej,
11.
Krzysztof Łudczak - w Piotrkowie Trybunalskim,
12.
Katarzyna Pacek - dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
13.
Magdalena Rzepnicka - w Lubinie.