Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2021.404

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 kwietnia 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lutego 2021 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.10.2021

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.
na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
1.
Agnieszka BANACH - w Kielcach
2.
Magdalena DOBEK-RAK - w Gdańsku
II.
na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:
3.
Roman WALEWSKI - w Poznaniu
III.
na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
4.
Paweł DZIENIS - w Białymstoku
5.
Bogdan Marek KUSZ - w Przemyślu
6.
Grzegorz Jerzy WOLAK - w Tarnobrzegu