Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2021.395

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 kwietnia 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 stycznia 2021 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.2.2021

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.
na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
1.
Grzegorz SZYNAL - w Przemyślu
2.
Renata Maria ŻUROWSKA - w Poznaniu
II.
na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
3.
Andrzej Marek ŻAK - w Wałbrzychu