Monitor Polski

M.P.2019.929

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.29.2019
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r" na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
1. Agnieszka BOJANOWSKA - w Legnicy
2. Piotr BORKOWSKI - w Nowym Sączu
3. Anna Wanda GĄSIOR-MAJCHROWSKA - w Piotrkowie Trybunalskim
4. Beata GNATOWSKA - w Białymstoku
5. Agnieszka Dorota JAKUBISZYN-TURKIEWICZ - w Legnicy
6. Agata Magdalena KAWA-JERKA - w Legnicy
7. Sylwia Elżbieta KOLASA-BARCZYŃSKA - w Legnicy
8. Piotr KOZŁOWSKI - w Białymstoku
9. Anna Bronisława SERWIN-BAJAN - w Nowym Sączu
10. Joanna Maria TABOR-WYTRYKOWSKA - w Legnicy

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

11. Dominika Maria CISZEWSKA - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
12. Łukasz Przemysław GOŁYSKI - w Ostrowcu Świętokrzyskim
13. Grzegorz MICHALSKI - w Nidzicy
14. Marta Grażyna PŁOŃSKA - w Nidzicy
15. Marcin Adam ROSŁAN - dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
16. Dariusz SEGIT - Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku