Monitor Polski

M.P.2019.920

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.23.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r" na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
1. Tomasz BISKUP - w Zielonej Górze
2. Arieta KONIECZNA - w Kaliszu
3. JaromierzMaciej SOBUSIAK -wTarnowie
4. Adrianna Teresa TOMCZAK-WIŚNIEWSKA - w Poznaniu
II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
5. Małgorzata Elżbieta DAWIDOWSKA - w Wejherowie
6. Natalia Maria KALINOWSKA - dla Warszawy-Woli w Warszawie
7. Agnieszka Irena LESZCZYNA - w Lubinie