Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. - M.P.2019.694 - OpenLEX

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2019.694

Akt indywidualny
Wersja od: 18 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.24.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1.
Małgorzata GRZELAK

II. 

na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

2.
Anna Agnieszka STRZELEC - w Lublinie

III. 

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3.
Tomasz BANAŚ - w Szczecinie
4.
Anna Krystyna BILIŃSKA-CZYŻYK - w Szczecinie
5.
Katarzyna CHMIELEWSKA - w Szczecinie
6.
Adam JAROCZYŃSKI - w Olsztynie
7.
Mariusz Andrzej JASION - w Szczecinie
8.
Marzanna Alina KUCHARCZYK - w Szczecinie
9.
Jarosław ŁAZARSKI - w Szczecinie
10.
Magdalena NYCZ-ŁUCJAN - w Lublinie
11.
Ziemowit Jakub PARZYCHOWSKI - w Szczecinie
12.
Szymon Jakub PILITOWSKI - w Szczecinie
13.
Monika RABIEGA - w Szczecinie
14.
Tomasz RADKIEWICZ - w Szczecinie
15.
Anna Maria RUSZKOWSKA - w Szczecinie
16.
Jakub Zygmunt WILIŃSKI - w Szczecinie
17.
Anna Iwona WINNICKA-KALISZEWSKA - w Szczecinie
18.
Aleksandra WÓJCIK-WOJNOWSKA - w Szczecinie

IV. 

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

19.
Jakub BŁESIŃSKI - w Piszu
20.
Sławomir DUDZIAK - w Międzyrzeczu
21.
Rafał SAWICKI - dla m.st. Warszawy w Warszawie