Monitor Polski

M.P.2019.694

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.24.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1. Małgorzata GRZELAK

II. 

na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

2. Anna Agnieszka STRZELEC - w Lublinie

III. 

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Tomasz BANAŚ - w Szczecinie
4. Anna Krystyna BILIŃSKA-CZYŻYK - w Szczecinie
5. Katarzyna CHMIELEWSKA - w Szczecinie
6. Adam JAROCZYŃSKI - w Olsztynie
7. Mariusz Andrzej JASION - w Szczecinie
8. Marzanna Alina KUCHARCZYK - w Szczecinie
9. Jarosław ŁAZARSKI - w Szczecinie
10. Magdalena NYCZ-ŁUCJAN - w Lublinie
11. Ziemowit Jakub PARZYCHOWSKI - w Szczecinie
12. Szymon Jakub PILITOWSKI - w Szczecinie
13. Monika RABIEGA - w Szczecinie
14. Tomasz RADKIEWICZ - w Szczecinie
15. Anna Maria RUSZKOWSKA - w Szczecinie
16. Jakub Zygmunt WILIŃSKI - w Szczecinie
17. Anna Iwona WINNICKA-KALISZEWSKA - w Szczecinie
18. Aleksandra WÓJCIK-WOJNOWSKA - w Szczecinie

IV. 

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

19. Jakub BŁESIŃSKI - w Piszu
20. Sławomir DUDZIAK - w Międzyrzeczu
21. Rafał SAWICKI - dla m.st. Warszawy w Warszawie