Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2019.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.55.2018

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:
1.
Małgorzata Marzena WĄSEK-WIADEREK
2.
Paweł WILIŃSKI