Monitor Polski

M.P.2019.10

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.52.2018

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
1. Aleksandra DUBIAŁ -w Rawiczu
2. Marcin Ryszard ROZMUS -w Rybniku
3. Łukasz Jan SŁOMCZYŃSKI -w Trzciance
4. Agnieszka SKOCZEŃ-SZMAGAŁA - w Złotowie