Monitor Polski

M.P.2018.313

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 stycznia 2018 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.1.2018

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1. Tamara Ewa DZIEŁAKOWSKA
2. Marian Leszek WOLANIN