Monitor Polski

M.P.2018.304

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.26.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Dorota Stefania BUDZISZ - w Gdańsku
2. Katarzyna Agnieszka KAZANIECKA-KAPAŁA - w Gdańsku

II. 

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

3. Katarzyna Anna KAWALA - w Chrzanowie