Monitor Polski

M.P.2018.301

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 listopada 2017 r. nr 1130.23.2017
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. 

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

1. Piotr BLUS - dla Warszawy-Woli w Warszawie
2. Anna MUSIAŁ - dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie