Monitor Polski

M.P.2017.667

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 maja 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.18.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Włodzimierz Jacek GURBA - w Warszawie

2. Artur KUŚ - w Warszawie

II. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

3. Ewa Renata BAZELAN - w Lublinie

4. Marek Marian SIWEK - w Lublinie

III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

5. Renata Agnieszka KRÓL - w Radomiu

6. Kinga Urszula KUBUJ - Warszawa-Praga w Warszawie

7. Jacek Jerzy ŁATA - w Radomiu

8. Natalia PIASTA-SERAFIN - Warszawa-Praga w Warszawie

9. Piotr REMPOŁA - Warszawa-Praga w Warszawie

IV. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

10. Piotr Jerzy KĘDZIERSKI - dla m.st. Warszawy w Warszawie