Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2017.388

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.10.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1. Czesława Zofia NOWAK-KOLCZYŃSKA

2. Olga Elżbieta ŻURAWSKA-MATUSIAK

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Anna Bogumiła GÓRNIK - w Szczecinie

4. Dorota Iwona MICHALSKA - Warszawa-Praga w Warszawie

5. Dorota Tatiana WOJTYŁO - w Legnicy

6. Konrad Kamil WYTRYKOWSKI - w Legnicy