Monitor Polski

M.P.2017.385

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lutego 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.4.2017

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Agnieszka Małgorzata BEDNAREK-MORAŚ - w Szczecinie

2. Jan DELA - w Rzeszowie

3. Małgorzata JANKOWSKA - w Szczecinie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Anna DOMIAN - w Ostrołęce

5. Magdalena Agnieszka EL-HAGIN - w Gdańsku

6. Marek NADOLNY - w Słupsku

7. Lech Jarosław SKÓRSKI - w Katowicach

8. Magdalena WŁADZIŃSKA - dla Warszawy-Pragi w Warszawie

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

9. Paweł CIECIURA - w Zduńskiej Woli

10. Beata Ewa ZIEMBA - dla Wrocławia-Fabrycznej

we Wrocławiu

11. Dorota Maria ŻACZKIEWICZ - dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie