Monitor Polski

M.P.2017.228

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.2.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2017 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1. Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA

II. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

2. Paweł Dariusz CZEPIEL - w Krakowie

III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Sylwester Andrzej KOWALSKI - w Katowicach

4. Katarzyna Jowita LATAŁA - w Kielcach

5. Maria OLSZEWSKA - w Krośnie

6. Zofia Stefania PRAGER - w Katowicach

IV. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

7. Marek BOGDANOWICZ - w Hrubieszowie

8. Piotr DOBA - w Ostrzeszowie

9. Agnieszka Magdalena FÓRMANKIEWICZ - w Jarocinie

10. Anna GRACZYK-CZARNIAK - w Szubinie

11. Dorota Magdalena KAPRAL - dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

12. Justyna Magdalena MAJEWSKA - dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

13. Agata Maria PIECUCH-PLEWA - dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

14. Inga PIETRASIK - w Zgierzu

15. Justyna Agnieszka PTAK-GŁOGOWSKA - w Gliwicach

16. Marcin Kazimierz RYGIEL - w Bolesławcu

17. Marcin SZKLANNY - w Działdowie

18. Anna Agnieszka SZWEDO-DYTRY - w Białej Podlaskiej

19. Karolina WAWRZYNIAK - w Ostrowie Wielkopolskim