Monitor Polski

M.P.2017.33

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 listopada 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.21.2016

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Agnieszka Anna OLESIŃSKA - w Warszawie
2. Katarzyna Agnieszka OWSIAK - w Warszawie

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Beata SUCHECKA-ROSIŃSKA - w Poznaniu

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

4. Mirosława Olga BANASIEWICZ - dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
5. Maria Magdalena SZYMAŃSKA - w Toruniu