Monitor Polski

M.P.2016.922

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.11.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 lipca 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1. Bohdan Sławomir BIENIEK

2. Dariusz Edward KALA

3. Piotr Tomasz MIREK

4. Krzysztof Wojciech RĄCZKA

II. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

5. Monika Maria KAZUBIŃSKA-KRĘCISZ - w Lublinie

III. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

6. Jolanta de HEIJ-KAPLIŃSKA - w Warszawie

IV. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

7. Edyta Janina BRONOWICKA - w Warszawie

8. Tomasz CIOSMAK - w Katowicach

9. Agnieszka Daria GRĄŻAWSKA - w Bielsku-Białej

10. Anna Alicja IWAN - w Opolu

11. Ewa Barbara KIPER - w Warszawie

12. Bogusława KUBICA - w Katowicach

13. Piotr Zbigniew ŁAKOMIAK - w Bielsku-Białej

14. Katarzyna Magdalena PARCZEWSKA - w Warszawie

15. Marcin Jacek POLAKOWSKI - w Warszawie

V. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

16. Kinga Małgorzata GRÜNBERG-BARTKOWSKA - w Grudziądzu

17. Iwona Ewa HENRYCH - dla Krakowa-Nowej Huty

w Krakowie

18. Karolina Lidia KOMARNICKA-BOBERSKA - w Kluczborku

19. Iwona KRAWCZYK - dla Warszawy Pragi-Południe

w Warszawie

20. Piotr KRZAK - w Myślenicach

21. Kamil Bogusław KUC - w Wołominie

22. Anna ORZECHOWSKA - Katowice-Wschód

w Katowicach

23. Łukasz OSTROWSKI - w Kielcach

24. Katarzyna Anna POPŁAWSKA-GRZESIK - w Zabrzu

25. Joanna SOBCZAK - w Grudziądzu

26. Dorota Klara WIESE-STEFANEK - w Bydgoszczy

27. Monika WŁODARCZYK - w Chrzanowie

28. Grzegorz Paweł WOŹNIAK - w Jastrzębiu-Zdroju