Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2016.923

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.14.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Matylda Barbara ARNOLD-ROGIEWICZ - w Warszawie

2. Przemysław KRZYKOWSKI - w Olsztynie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Zbigniew BROMBEREK - w Poznaniu

4. Maciej Jacek GWÓŹDŹ - w Katowicach

5. Joanna Dorota KRZYSIAK - w Zamościu

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

6. Marta BANOWSKA - w Kłodzku

7. Katarzyna Marta CYGAN - w Nidzicy

8. Ewa Izabela JANIK - w Rybniku

9. Bartosz KUSYK - w Wołowie

10. Marcin LONT - w Wieluniu

11. Katarzyna OPERCHALSKA-FIGIEL - w Mikołowie

12. Daniel PASTUSIAK - w Sieradzu

13. Ewa Izabela PIRÓG - dla Krakowa-Śródmieścia

w Krakowie

14. Andrzej Tadeusz PISARCZYK - w Szczecinku

15. Dariusz Piotr ROGALA - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

16. Anna RZĘSA - w Goleniowie

17. Elżbieta Urszula WASZKIEWICZ-PAMPUCH - dla Krakowa-Śródmieścia

w Krakowie

18. Tomasz Marcin ZAŁĘSKI - w Mławie

19. Ewa Urszula ŻMUDZKA-KMIECIK - dla Krakowa-Krowodrzy

w Krakowie