Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2016.920

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.12.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 lipca 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
1.
Elżbieta GÓRALSKA - w Szczecinie
2.
Urszula HADRYŚ - w Szczecinie