Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2016.696

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.9.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w związku z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, odmawiam powołania niżej wymienionych osób do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Piotr Sławomir JAKUBIEC - w Lublinie

II. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

2. Krzysztof Marian HEJOSZ - w Krakowie

III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Zygmunt DROŻDŻEJKO - w Krakowie

4. Mariusz Andrzej JASION - w Szczecinie

5. Aleksandra Irena KUSSYK - w Warszawie

6. Rafał Marek KUŚMIEREK - w Jeleniej Górze

7. Sławomir ŁABUZ - w Gliwicach

8. Aleksander Piotr PRZYSIĘŻNIAK - w Krakowie

9. Anita Ewa RÓŻALSKA - w Gdańsku

IV. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

10. Andrzej Jerzy PIASECZNY - dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie