Monitor Polski

M.P.2016.695

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.7.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Marek Krzysztof KOLASIŃSKI - w Warszawie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

2. Dominik Mikołaj BOGACZ - w Częstochowie

3. Magdalena Daria FIGURA - w Warszawie

4. Iwona Danuta GRZEGORZEWSKA - w Warszawie

5. Anna Grażyna HRYCAJ - w Warszawie

6. Ewa KALININ - w Kielcach

7. Grzegorz Stanisław KOCHAN - w Warszawie

8. Adam Wojciech MALINOWSKI - w Warszawie

9. Rafał Sylwester MŁYŃSKI - w Warszawie

10. Marzena Maria POK - w Częstochowie

11. Monika Agnieszka SZUWAROWSKA - w Warszawie

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

12. Agnieszka Maria BOCHENEK - w Miechowie

13. Katarzyna Anna JAKUBÓW-TROJSZCZAK - w Strzelcach Opolskich

14. Marcin Marek KIEDROWICZ - w Bytowie

15. Leokadia KONSEK - w Rudzie Śląskiej

16. Anetta Anna MAĆKOWIAK - w Bielsku-Białej

17. Agnieszka Renata MARCZYŃSKA - w Wołowie

18. Agata MAZUR-KUBIAK - dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

19. Karina RZEŹNIK - dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

20. Agata Teresa SMOLIŃSKA - w Gorzowie Wielkopolskim

21. Katarzyna SÓJTA - w Pabianicach

22. Łukasz Grzegorz STASZCZYK - w Kluczborku

23. Małgorzata Zofia SZWEDKOWICZ - w Kluczborku

24. Dominika WAŻNA - w Bytowie