Monitor Polski

M.P.2016.510

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.5.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

1. Magdalena Anna CHRANIUK-STĘPNIAK - w Kielcach
2. Małgorzata Nina ŁOBOZ - w Krakowie
3. Piotr Dariusz POPEK - w Rzeszowie

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

4. Ewa JETHON - w Warszawie

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

5. Marcin Przemysław BUZDYGAN - w Częstochowie
6. Izabela Małgorzata CIEŚLIŃSKA - we Wrocławiu
7. Anna GOLEC - w Lublinie
8. Jolanta Elżbieta JANAS - w Częstochowie
9. Barbara Magdalena KRZEMIANOWSKA - w Koszalinie
10. Beata MAJEWSKA-CZAJKOWSKA - w Gliwicach
11. Jacek MARTKA - w Legnicy
12. Katarzyna Anna WASZCZUK - w Opolu
13. Piotr Krzysztof WICHEREK - w Tarnowie

IV.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

14. Anna Alina BARAN - w Sandomierzu
15. Ewelina Teresa BUDŹKO - w Żarach
16. Marta FERDYN - w Bytomiu
17. Karolina Elżbieta HAJKOWSKA-KUBATY - w Sosnowcu
18. Dorota Katarzyna IDCZAK - w Nysie
19. Agata Barbara IRLA-ŁUCZYŃSKA - dla Krakowa-Nowej Huty

w Krakowie

20. Izabela JAMRO - Lublin-Zachód w Lublinie
21. Katarzyna Barbara KĘDZIOR - w Sanoku
22. Aleksandra ŁUCZYŃSKA - w Łasku
23. Katarzyna Anna MIKRUT - w Dąbrowie Górniczej
24. Monika OSTROWSKA - w Płocku
25. Justyna Anna PIKULIK - Szczecin-Centrum w Szczecinie
26. Magdalena Ewa ROZWAŁKA-RADWAN - w Myśliborzu
27. Barbara Kinga SENDOR-SZKOTAK - dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
28. Ada Maria SZCZEPANKOWSKA-SZYSZKA - dla Warszawy-Śródmieścia

w Warszawie

29. Joanna Zofia ZARYCZNY - w Gorlicach
30. Piotr Łukasz ZASADA - w Wałczu