Monitor Polski

M.P.2016.277

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 lutego 2016 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.4.2016

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
1. Piotr Andrzej GODLEWSKI - w Rzeszowie
2. Grzegorz GRYMUZA - w Lublinie
II. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:
3. Beata Danuta BYSZEWSKA - w Warszawie
4. Mariusz Tomasz ŁODKO - w Warszawie
5. Dorota Jadwiga TYRAŁA - w Warszawie
III. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
6. Katarzyna BRZOZOWSKA - w Gdańsku
7. Szymon Oskar ROŻEK - w Tarnobrzegu
8. Agnieszka Monika WOJNAROWICZ-POSŁUSZNA - w Lublinie
9. Lidia Teresa ZIARKO - w Tarnobrzegu
IV. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
10. Michał BANASZAK - dla Warszawy-Żoliborza

w Warszawie

11. Olga Joanna GOSZKA - w Ząbkowicach Śląskich
12. Łukasz Marek KLATKA - w Żyrardowie
13. Justyna KOSZYKA - dla Warszawy-Żoliborza

w Warszawie

14. Marzena KOZŁOWSKA - dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
15. Agata Agnieszka LIPIŃSKA - dla Łodzi-Śródmieścia

w Łodzi

16. Agnieszka MARCISZEL - w Sokółce
17. Magdalena Irena MROCZKOWSKA - dla Warszawy-Mokotowa

w Warszawie

18. Magdalena MYSŁOWSKA-MARCZAK - dla Łodzi-Śródmieścia

w Łodzi

19. Dominika Joanna PODPORA - dla m.st. Warszawy

w Warszawie

20. Agnieszka WYROBEK - dla Warszawy-Mokotowa

w Warszawie

21. Anna Karolina ZIMOWSKA-LEGUTKO - w Dąbrowie Tarnowskiej