Monitor Polski

M.P.2015.790

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.12.2015

I.

 na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Joanna Aleksandra BARANOWSKA - w Łodzi

2. Dariusz LIMIERA - w Łodzi

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Barbara Beata KONIŃSKA - w Gliwicach

4. Agnieszka Barbara KOWAL - w Rzeszowie

5. Marcin Krzysztof RAK - w Gliwicach

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

6. Tomasz Józef PARTYK - dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

7. Agnieszka RACZKOWSKA - w Suwałkach

8. Beata SIECZKOWSKA - w Olecku

9. Urszula Daria ŻÓŁTAK - dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

IV.

 na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego:

10. Piotr Przemysław MAROSZEK - w Szczecinie