Monitor Polski

M.P.2015.34

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 grudnia 2014 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-19-2014

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1. Dawid Piotr MIĄSIK

2. Karol Piotr WEITZ

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Ewa Elżbieta LISOWIEC - w Toruniu

4. Dorota MAJERSKA-JANOWSKA - w Gdańsku

5. Arkadiusz SEMENIUK - w Płocku

6. Elżbieta STĘPNIEWICZ - w Toruniu

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

7. Olga Maria BARTULA-CZERWIŃSKA - w Przysusze

8. Joanna BARUT - Katowice-Wschód w Katowicach

9. Marta Justyna BUDKOWSKA - we Włocławku

10. Marta Patrycja CIOSMAK - w Chorzowie

11. Monika DZIUB-SZULIŃSKA - w Płocku

12. Emilia Helena GULCZYŃSKA - w Sosnowcu

13. Anna ŁAWECKA - w Mińsku Mazowieckim

14. Magdalena Maria MISIAK - w Braniewie

15. Małgorzata Anna MISIŃSKA - w Piasecznie

16. Katarzyna Magdalena SKOREK - w Chorzowie