Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2014.497

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-9-2014

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1.
Agnieszka Zofia SENISSON - w Krakowie

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

2.
Beata CZUBASZEK-BUŚKIEWICZ - w Grodzisku Mazowieckim
3.
Joanna Dorota DRYLL - dla Warszawy-Woli w Warszawie
4.
Gabriela JASIŃSKA - w Piasecznie
5.
Rafał JASIŃSKI - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
6.
Dariusz Mirosław JASTRZĘBSKI - Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
7.
Marcin Piotr KRAKOWIAK - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
8.
Piotr KRÓLIKOWSKI - dla Warszawy-Woli w Warszawie
9.
Anna LEWANDOWSKA - dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
10.
Maria Paulina ŁUKOMSKA - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
11.
Joanna Wirginia MAMET - dla Warszawy-Woli w Warszawie
12.
Grzegorz MARKIEWICZ - w Stargardzie Szczecińskim
13.
Andrzej MUZYKA - w Stargardzie Szczecińskim
14.
Anna Maria NOWAK - dla Warszawy-Woli w Warszawie
15.
Magdalena NOWAKOWSKA-HALEMBA - w Piasecznie
16.
Aleksandra ORZECHOWSKA-SOBOLEWSKA - dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
17.
Karol PAŹDZIOCH - Szczecin-Centrum w Szczecinie
18.
Izabela PERKOWSKA w Piasecznie
19.
Wioletta Krystyna RACHUBIŃSKA-WILK - w Gryficach
20.
Aleksandra Maria RODENKO - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
21.
Ewa RUGIENIS - dla Warszawy-Woli w Warszawie
22.
Marta SAWICKA-GRAB - Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
23.
Rafał Marcin SIERADZKI - w Stargardzie Szczecińskim
24.
Michalina Maria STABLA - w Rybniku
25.
Paweł Radosław STOKSIK - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
26.
Artur Andrzej TWOREK - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
27.
Anna WASILEWSKA - dla Warszawy-Woli w Warszawie
28.
Grzegorz ZAWADZKI - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie