Monitor Polski

M.P.2013.1000

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 grudnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 października 2013 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130-15-2013

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Krystyna GOLINOWSKA - w Łodzi

2. Joanna Beata WALENTKIEWICZ-WITKOWSKA - w Łodzi

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

3. Maciej FLINIK - w Bydgoszczy

4. Tomasz Józef KARWACKI - w Szczecinie

5. Katarzyna Jadwiga KRZISKOWSKA - w Katowicach

6. Monika Izabela NAWARA-CHODAK - w Krakowie

7. Tomasz PIETRZAK - w Bydgoszczy

8. Jolanta Joanna SEPIAŁ - w Krakowie

9. Rafał Jarosław SZURKA - w Bydgoszczy

10. Ewa Małgorzata SZYMAŃSKA - w Krakowie

11. Wojciech Maciej WOŁOSZYK - w Bydgoszczy

12. Małgorzata Izabela WOŹNIAK-ZENDRAN - w Zielonej Górze

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

13. Maria Elżbieta BERNACKA-SIEMION - w Sochaczewie

14. Artur GRAJEWSKI - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

15. Magdalena Anna JARDZEWSKA - dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

16. Paweł KARLIKOWSKI - dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

17. Tycjan Gerard KOTARA - Katowice-Wschód w Katowicach

18. Monika Magdalena KURC - w Myszkowie

19. Marek ŁUSZCZAK - w Drawsku Pomorskim

20. Iwona MIELA - dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

21. Izabela Agnieszka OGRODOWSKA - w Gliwicach

22. Adrian Cezary PALUCH - w Oleśnicy

23. Marta Katarzyna PĘCAK-ZDUNEK - w Żorach

24. Katarzyna Anna PYDYCH - w Wałczu

25. Katarzyna Aneta SIKORSKA - w Wałczu