Monitor Polski

M.P.2006.37.411

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-3-06

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję Panią Ilonę HARĘŻLAK-MURAŃSKĄ do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach.