Monitor Polski

M.P.2005.21.315

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 stycznia 2005 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-3-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Bożena CHARUKIEWICZ - w Olsztynie
2. Krystyna Anna GACZEK - w Katowicach
3. Beata Elwira GRZYBEK - w Olsztynie
4. Jacek Ludwik KRAWCZYK - w Katowicach
5. Elżbieta KWAŚNY - w Krośnie
6. Marek Witold NOWAK - w Tarnobrzegu
7. Józef PAWŁOWSKI - w Krośnie
8. Jacek Sławomir PLUTA - w Świdnicy
9. Piotr PRUSINOWSKI - w Olsztynie
10. Elżbieta Zdzisława SCHUBERT - w Olsztynie
11. Marta Elżbieta TRUSZKOWSKA - w Ostrołęce
12. Ewa Joanna WROŃSKA - w Katowicach
13. Iwona WYSOWSKA - w Gorzowie Wielkopolskim

II.

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

14. Małgorzata Anna BOJARSKA - w Świdnicy
15. Grzegorz BUJEWICZ - w Zielonej Górze
16. Marta Joanna BUJKO - dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
17. Andrzej Franciszek CZYŻOWSKI - dla Warszawy-Pragi w Warszawie
18. Dariusz Józef DRAJEWICZ - dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
19. Artur FRYC - dla Warszawy-Pragi w Warszawie
20. Aleksandra Maria KEMPCZYŃSKA - dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
21. Katarzyna KISIEL - dla Warszawy-Pragi w Warszawie
22. Marianna KRYŃ-KOSIERADZKA - w Pruszkowie
23. Sylwia Adela KULMA - dla Warszawy-Pragi w Warszawie
24. Jacek Andrzej ŁABUDA - dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
25. Maciej MACIEJEWSKI - w Dzierżoniowie
26. Dorota Iwona MICHALSKA - dla Warszawy-Pragi w Warszawie
27. Dorota RADLIŃSKA - dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
28. Przemysław Wiktor RADZIK - w Krośnie Odrzańskim
29. Anna Małgorzata ZALEWSKA - dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
30. Agnieszka Anna ŻUKOWSKA - w Nowym Dworze Mazowieckim