Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego. - M.P.2004.49.842 - OpenLEX

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego.

Monitor Polski

M.P.2004.49.842

Akt indywidualny
Wersja od: 25 listopada 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 października 2004 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-11-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.

 na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1.
Maciej KOWALSKI - w Białymstoku
2.
Jerzy Michał NAWROCKI - w Lublinie
3.
Hanna Bożena ROSIAK-DĄBROWSKA - w Białymstoku
4.
Nadzieja SUROWIEC - w Białymstoku

II.

 na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

5.
Sławomir BAGIŃSKI - w Łomży
6.
Agata Jolanta DYBEK-ZDYŃ - w Gliwicach
7.
Tamara Ewa DZIEŁAKOWSKA - w Gdańsku
8.
Maria Grażyna FORTUNA - w Gdańsku
9.
Krzysztof Mariusz GŁOWACKI - we Wrocławiu
10.
Lidia Teresa HAJ - w Krakowie
11.
Janusz Piotr KASPRYSZYN - we Wrocławiu
12.
Marlena Danuta KASPRZYK - w Gdańsku
13.
Dariusz Marek KŁODNICKI - we Wrocławiu
14.
Jolanta ŁANOWY - w Gliwicach
15.
Małgorzata Danuta MASTERNAK - w Gdańsku
16.
Piotr Janusz POŚPIECH - w Gliwicach
17.
Dariusz Leszek PRAŻMOWSKI - w Gliwicach
18.
Elżbieta Maria PROKOPSKA - w Gdańsku
19.
Barbara Lidia PRZYBYLSKA - w Gliwicach
20.
Dorota ROSTANKOWSKA - w Gdańsku
21.
Robert RZECZKOWSKI - w Słupsku
22.
Joanna Dorota STUDZIENNA - w Gdańsku
23.
Danuta Helena SZYKUT - w Słupsku
24.
Jarosław URBAN - w Gdańsku
25.
Sławomir Wojciech URBANIAK - we Wrocławiu
26.
Urszula Czesława WALENTA - w Gliwicach
27.
Grażyna Elżbieta WYDRYCH - w Częstochowie
28.
Arkadia Józefa WYRAZ - w Gliwicach
29.
Jolanta Krystyna ŻYWICKA-WITT - w Gdańsku

III.

 na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

30.
Iwona DŁUGOBORSKA - w Wyszkowie
31.
Aneta Barbara FIGURA - w Grójcu
32.
Katarzyna Anna GRAMZA - w Wadowicach
33.
Magdalena Dorota MALIK - dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
34.
Anetta Antonina MALMUK-CIEPLAK - w Tychach
35.
Anna Teresa MATUSZEWSKA - w Lubinie
36.
Damian Waldemar MOJEŚCIK - w Jastrzębiu-Zdroju
37.
Katarzyna Maria OLEKSIAK - dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
38.
Mariola Joanna PAŚNIK - w Kielcach
39.
Tomasz Zbigniew PIECHOTA - w Kielcach
40.
Marzena Elżbieta PŁECHA - w Biłgoraju
41.
Katarzyna Magdalena ROZWODA - w Myślenicach
42.
Agnieszka Zofia SENISSON - dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
43.
Monika Anna SZCZEPANIEC-CZECH - dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
44.
Izabela Ewa SZOPIŃSKA - w Bytomiu
45.
Magdalena Lidia ŻAK - dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie