Monitor Polski

M.P.2016.679

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 1131.9.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o powołaniu członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677 i 749) powołuję w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
1) Pana Andrzeja Witolda NOWAKA
2) Pana Bronisława WILDSTEINA.